Haiti corruption- Youri Latortue denounces conversion of AGRITRANS into SOFIDAI

The Ethics and Anti-Corruption Committee of the Senate of the Republic has just revealed a new corruption scandal. The latter concerns the firm of Haiti’s president Jovenel Moïse.

AGRITRANS who, according to the president of the commission, would have converted to SOFIDAI, to better monopolize the funds of the Bank of the Republic of Haiti at a rate of 1%, inform the Senator Youri Latortue.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TRHOl0sVV6E[/embedyt]

Via correspondence addressed to the President of the senate, Carl Murat Cantave, the President of the Ethics and Anti-Corruption Committee of the Senate requested his urgent intervention with the Governor of the Bank of the Republic of Haiti, Mr. Jean Baden Dubois, so that it provides explanations likely to justify advantages granted to the Private Company of Financing and Development Agricultural and Industrial SA

In the same correspondence, the elected representative of Artibonite pointed out to the president of the Assembly of Senators, Carl Murat Cantave, that “the composition of the Board of SOFIDAI, called to manage millions of dollars advanced by the BRH, at a largely preferential rate, is almost the duplicate of the Board of Directors of the AGRITRANS Company “.

According to Youri Latortue, at least three members of the Board of Directors of AGRITRANS are also members of the SOFIDAI Board of Directors, namely Pierre Richard Joseph, President of the two Councils, Vassor Jeune, Kerlande Metayer Joseph and Édouard Clément.

Youri Latortue denonse konvèsyon AGRITRANS nan SOFIDAI

Komite Etik ak Anti-Koripsyon nan Sena Repiblik la jis revele yon nouvo eskandal koripsyon. Lèt la konsène konpayi prezidan an Ayiti Jovenel Moyiz.
AGRITRANS ki, dapre pwezidan komisyon an, konveti tet li an konpayi bidon, pou pi bon monopolize lajan Bank Repiblik Ayiti a yon pousantaj de 1%, enfòme Senatè Yuri Latortue.

Youri voye on let san sik voye bay Prezidan Sena a, Carl Murat Cantave, pou li intevnu an ijans pou Mesye Jean Baden Dubois bay eksplikasyon ki kle kou dlo kokoye nan dosye sa

Nan menm korespondans lan, reprezantan Latibonit eli a te prezante a prezidan Asanble Senatè yo, Carl Murat Cantave, ke “konpozisyon Komisyon Konsèy la nan SOFIDAI, yo rele pou jere dè milyon de dola avanse pa BRH a, te yon lajman a tretman preferansyèl … se menm Komisyon Konsèy Direktè Konpayi AGRITRANS ” kap jere li.

Dapre Youri Latortue, omwen twa manm nan Konsèy Administrasyon AGRITRANS yo se manm nan Konsèy Administrasyon SOFIDAI, sètadi Pierre Richard Joseph, Prezidan De Konsèy yo, Vassor Jeune, Kerlande Metayer Joseph ak Édouard Clément.

 

 

Related posts